Dohad Jameat

  • ?????????????
    Ashara Mubaraka 1438H – Dohad Saifee Burhani
    Posted in: Dohad Jameat

      Ashara Mubarak 1438H Khidmat Waaz maate padharela Janab sahb nu Railway station upar istikbaal Kablal waqt masjid ma aavva waste mumineen ne tayyar kidha Waaz ma aavnaar ne ittar lagayu Hauj pase na paatiya namazee karya Sehen ma shoe rack cover kidha ( jethee Waaz karnar Sahb ne Masjid ma see dekhay nahee. Waaz […]

Contact Us


Badri Mahal,D.N.Road, Fort, Mumbai - 400 001




Location